Schoolklassen

Het Anholter Schweiz als buitenschoolse leerplek voor schoolklassen en peuterspeelzaal groepen

Tijdens een rondleiding met de dierverzorger kunnen schoolklassen bijvoorbeeld een dier onder de loep nemen, die op het moment tijdens de lessen besproken wordt, of binnenkort besproken gaat worden. Hier ervaren kinderen, in de buitenschoolse leerplek Biotopwildpark Anholter Schweiz, hoe de dieren in hun natuurlijke omgeving leven. De thema`s worden voorbereid. Vragen worden in de wildparkschool met onze dierverzorger besproken. Leren in de natuur!! Zo wordt leren leuk!!!

Voorbeeld wolf: Sinds de wolf is terug gekeerd in de Duitse bossen, is het dier de laatste jaren weer een groot onderwerp van gesprekken geworden. We vragen ons af: Wat is waar, wat is een fabel??? We zijn er zeker van dat na deze leerzame excursie, vele angsten en vragen verleden tijd zijn. De rondleiding wordt aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Graag stellen we nadien de wildparkschool  ter beschikking aan schoolklassen en de leerkrachten.                  

Graag van te voren aanmelden 0031 / 2874 / 45355

Rondleiding 45,00 plus entree.